Fundacja WIS

W Fundacji WIS zajmujemy się edukacją. Podejmujemy działania zwiększające dostępność do edukacji oraz wspierające edukację dzieci, dorosłych i nauczycieli. Publikujemy i wydajemy materiały oraz książki o charakterze edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zrównoważonej: ekonomicznej, społecznej, historycznej i ekologicznej. Promujemy nowoczesne sposoby komunikacji i wsparcia edukacji.

Nasze działania

Jakie projekty realizujemy, jakie są grupy naszych odbiorców?

Fundacja WIS rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku i od tamtej pory stara się zmieniać edukację w naszym kraju.

 • Nasze działania skupiają się na organizowaniu oraz wspieraniu projektów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

 • Poprzez realizowane projekty dążymy do poprawy dostępu do wiedzy: lokalnych społeczności, grup wykluczonych lub obciążonych z racji wieku, przy jednoczesnym ich integrowaniu.
 • Zachęcamy zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz nauczycieli do zgłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów myślowych.

Cele fundacji

Jakie są nasze cele?

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 • wspieranie rozwoju edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • wspieranie rozwoju edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • działalność promującą edukację, kulturę, sport wśród dzieci i młodzieży
 • prowadzenie zajęć pozaszkolnej aktywności dla dzieci
 • organizowanie pozaszkolnych zajęć przygotowawczych dla najmłodszych
 • współpracę pomiędzy organizacjami rodziców, szkotami oraz samorządami, a także placówkami oświatowymi
 • organizowanie seminariów, warsztatów dla rodziców i nauczycieli
 • działalność wydawniczą w zakresie edukacji

Kontakt

W Fundacji WIS zajmujemy się edukacją. Podejmujemy działania zwiększające dostępność do edukacji oraz wspierające edukację dzieci, dorosłych i nauczycieli. Publikujemy i wydajemy materiały oraz książki o charakterze edukacyjnym. Mają Państwo pytania, chcieliby do nas dołączyć piszcie śmiało.


  Adres

  Siedziba fundacji:
  52-200 Wysoka
  ul. Brzozowa 7 A/11

  KRS 0000547973
  NIP 8961542195
  REGON 36103026300000

  wis.fundacja( at )gmail.com